Defensie

In het domein Defensie richten we ons op de veiligheid c.q. verdediging van Nederland en van de landsgrenzen. Daarin gaat het onder meer over het taakveld van de krijgsmacht(onderdelen) en de douane.

Actuele ontwikkelingen:

  • Verbeteren veiligheidscultuur krijgsmacht
  • Versterken gereedheid krijgsmacht
  • Vernieuwen operationeel domein
  • Verdiepen internationale samenwerking
  • Verankeren financiële duurzaamheid
  • Investeren in werkgeverschap
  • Voortgang aanpak systeemstoringen douane
  • Digitalisering douaneprocessen