Durftank

De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 volgens plan wordt ingevoerd, bundelt de wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, cultureel erfgoed en water. En regelt zo de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving. Vooruitlopend hierop heeft de provincie Noord-Brabant een provinciale Omgevingsvisie ontwikkeld.

De Omgevingsvisie is samen met betrokken Brabanders, organisaties en overheden gemaakt. Ter voorbereiding hiervan is door de provincie een Denktank samengesteld. Gerard-Jan Brummer en Paul Pattynama van SIVV werden gevraagd om op basis van hun deskundigheden lid te worden. Op ons initiatief werd de Denktank omgedoopt tot Durftank. Hiermee wilden we aangeven dat we belangrijke, innovatieve stappen wilden zetten bij het ontwikkelen van de inhoud van de Omgevingsvisie. Wij leverden onder meer bijdragen in de vorm van het samenvatten van een brainstormingssessie van een dag met betrokken gemeenten, commentaar geven op concept-teksten van provincie-ambtenaren en het deelnemen aan verschillende subgroepen uit de Durftank.

De Ontwikkelingsvisie voor de provincie Noord-Brabant wordt eind 2018 door Provinciale Staten vastgesteld.

Wilt u weten hoe SIVV u kan helpen bij de ontwikkeling van uw omgevingsvisie neem dan contact met ons op.