FireBee

ZigBee is een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op korte afstand. Het is bedoeld als aanvulling op Bluetooth en Wi-Fi, het wordt gebruikt voor het doorsturen van sensorgegevens en voor (proces)besturing (monitoring & control), zoals de gezondheid van een patiënt of het controleren van de veiligheid binnenshuis met behulp van sensoren (Wikipedia).

In gesprekken met diverse brandweren bleek onder andere dat de dekking van het communicatiesysteem C2000 in gebouwen bijna onmogelijk is met alle gevaren van dien. SIVV nam de handschoen op en heeft onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van ZigBee voor de fysieke veiligheid van hulpverleners.  Het systeem kreeg de naam FireBee en de commerciële toepassing HopSecure. De resultaten waren zeer bemoedigend en leerzaam. Zo heeft SIVV voor het eerst in de wereld een spraakverbinding met ZigBee tot stand gebracht.

SIVV heeft co-creatie hoog in het vaandel staan. HopSecure is daarom ontstaan met overheid (brandweer), onderwijs (Fontys en Avans) en ondernemers (IP2 Solutions). In samenspraak met de brandweer zijn de volgende behoeften gedefinieerd:

  • middelen waarmee snel de aard en omvang van de dreiging in een gebouw kan worden vastgesteld;
  • middelen waarmee hulpverleners in een gebouw gevolgd kunnen worden (track&trace);
  • middelen waarmee de hulpverlener zich kan oriënteren in een gebouw en de weg terug kan vinden;
  • een fall-back systeem waarmee de hulpverlener kan communiceren bij uitval of niet werken van het communicatiesysteem C2000.

Meer informatie: