Gezondheid

Het domein Gezondheid richt zich op de publieke gezondheidszorg. Daarin zijn vele (ketens van) organisaties actief, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, GGD’en, GHOR regio’s, ambulancediensten en traumaregio’s.

Actuele ontwikkelingen:

  • reorganisaties
  • netwerksamenwerking
  • kostendiscussies
  • kwaliteitsdiscussies
  • meer zelfstandigheid
  • meer eigen verantwoordelijkheid
  • maatschappelijke ondersteuning
  • aandacht voor jeugdproblematiek