Over veiligheid is altijd een goed gesprek te voeren.
Hebt u een concrete vraag of uitdaging voor ons? Wij horen graag van u.

SIVV kan u op verschillende manieren adviseren en begeleiden bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken.

Pastapraat
Regelmatig organiseert SIVV een Pastapraat waarbij stakeholders bij elkaar komen en hun ervaringen uitwisselen en mogelijke oplossingen aandragen. Aan het eind van een middag wordt de bijeenkomst ingeleid door een deskundige en praten betrokkenen over veiligheidsproblemen en vooral mogelijke oplossingen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een pasta-maaltijd, waarbij de deelnemers in een ongedwongen sfeer kunnen netwerken. SIVV verzorgt op verzoek de Pastapraat ook incompany.

                
             foto’s: Sake Elzinga

Innovation Challenge
SIVV heeft de afgelopen jaren verschillende Innovation Challenges (de uitvraag methodiek/ Veiligheidsatelier) georganiseerd. Wanneer bijvoorbeeld een gemeente, een veiligheidsregio of een provincie behoefte heeft aan nieuwe, creatieve en innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken kloppen zij bij SIVV aan. Samen met hen en hun stakeholders trachten wij te achterhalen wat de vraag achter de vraag is. Daarbij schieten we niet gelijk in de oplossingen-modus. Daarna vervolgen wij onze zoektocht in verschillende stappen en sessies. Als resultaat ontstaat een oplossing die meestal onverwacht en vernieuwend is en gedragen wordt door alle betrokkenen.

                             
                    foto’s: J. Mulder

Publicaties
Om veiligheid meer onder de aandacht te brengen is SIVV sinds kort gestart met SIVVPress. SIVVPress is een uitgever van veiligheidspublicaties met het van, voor, door principe. Dat betekent dat de publicaties van de veiligheidswereld zijn, voor de veiligheidswereld is en dat het door de veiligheidswereld wordt gemaakt. De eerste publicatie “Na Vandaag’, over de toekomst van een veilige samenleving, verscheen begin 2018 en is hier te bestellen.

Advies
Onze ervaren adviseurs kunnen u op verzoek adviseren en begeleiden bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Zo nodig voeren zij ook onderzoek uit. Noodzakelijke specialistische kennis kan worden ingeroepen bij collega’s uit ons uitgebreide netwerk.

Interim
Wanneer er behoefte is aan een tijdelijke project- of programmamanager die creatief en innovatief aan de slag gaat, kan SIVV die ter beschikking stellen.

Training
SIVV verzorgt trainingen, zowel bij open inschrijving als incompany.

Symposia
Seminars, symposia of congressen worden door SIVV georganiseerd, zowel op ons initiatief als op verzoek en in samenwerking met opdrachtgevers. Daarnaast levert SIVV ook ervaren dagvoorzitters.

Informeer hier naar onze mogelijkheden!