Overheid

In het domein Overheid ligt het aandachtsveld vooral op het veiligheidsbeleid dat lokale, regionale en provinciale overheden voeren. Dat richt zich onder meer op de duurzame en veilige ruimtelijke inrichting van het verzorgingsgebied (waterveiligheid, milieuveiligheid, ruimtelijke ordening).

Actuele ontwikkelingen:

  • Omgevingswet
  • Toezicht en handhaving
  • Toenemende ruimteclaims
  • Meervoudig en multifunctioneel ruimtegebruik
  • Veiligheidshuizen
  • Digitalisering van/in de samenleving