Over veiligheid is altijd een goed gesprek te voeren. Neem contact met ons op als u een concrete vraag of uitdaging heeft.

De Stichting Innovatie voor Veiligheid is een ongesubsidieerd innovatieplatform voor veiligheidsvraagstukken, waar in co-creatie vraag, aanbod, onderzoek en gebruik samenkomen. 

Wij zijn een collectief van enthousiaste en ruim ervaren senior consultants in de boeiende wereld van veiligheid, die hun praktijkkennis en expertise in diverse veiligheidsdomeinen hebben samengebracht. Daarmee bieden wij toegang tot substantiële netwerken om veiligheidsvraagstukken gezamenlijk aan te kunnen pakken!

Spreekt dit jou aan, meld je dan aan als deelnemer.

Werkwijze

We werken altijd co-creatief, waarbij we graag vraag, aanbod, onderzoek & ervaring, alsmede gewenst gebruik laten samenkomen.

Ook werken we langs de TOP benadering; Veiligheid gaat vaak over een combinatie van techniek, organisatie(s) en processen/procedures.

Service

De passie (voor veiligheid) staat onder druk. Bezuinigingen, macht, verantwoordingscultuur en een sterke focus op de eigen organisatie maken dat bestaande veiligheidsvraagstukken ogenschijnlijk lastig op te lossen zijn. Als Stichting Innovatie voor Veiligheid voelen wij ons maatschappelijk betrokken bij het veiligheidsniveau in Nederland.

Veiligheid ontstaat niet ‘in splendid isolation’ of op eenzijdige wijze; het vraagt de inbreng van diverse inzichten en partners. Daarom voeren wij niet zonder meer klussen uit, maar gaan we samen met onze klanten en partners op co-creatieve wijze aan de slag om veiligheidsvraagstukken in de verschillende domeinen op te lossen.

Wij combineren als collectief diverse rollen. Daarom treden wij in de diverse veiligheidsdomeinen op in uiteenlopende rollen, zoals bijvoorbeeld: facilitator, moderator, connector, innovator, trainer, interimmer, organisatieadviseur of coach. Maar ook als uitgever via SIVVPress.

Sluit je aan als deelnemer bij het SIVV Innovatie Platform!

SIVV verzamelt, bundelt en deelt voortdurend kennis, ervaringen en inzichten over innovatieve ideeën die Nederland binnen de diverse sectoren daadwerkelijk veiliger maken! Die kennis heeft de SIVV uiteraard niet alleen. De SIVV opereert in verschillende kennisnetwerken van (vertegenwoordigers van) organisaties en zelfstandigen die zich binnen allerlei sectoren professioneel bezig houden met uiteenlopende veiligheidsvraagstukken

Graag biedt de SIVV aan dergelijke veiligheidsfunctionarissen de gelegenheid actief in het SIVV Innovatie Platform deel te nemen!

Wat levert deelname op?

 • Je gaat deel uitmaken van een enthousiast netwerk waarin innovatieve ideeën en business opportunities met betrekking tot veiligheidsvraagstukken samenkomen.
 • Je verbreedt en verdiept je kennis op de veiligheidsterreinen
 • Je vergroot je creatief en oplossingsgericht denkvermogen
 • Je krijgt de mogelijkheid vanuit het SIVV in co-creatie zakelijk te participeren in veiligheidsinnovatie projecten binnen uiteenlopende sectoren

Wat doen wij voor onze deelnemers?

 • Wij organiseren periodiek netwerkmeetings met overheden, kennisinstellingen, bedrijven en subsidieverstrekkers
 • Wij creëren een podium voor de uitvraag van veiligheidsvraagstukken
 • Wij leggen verbindingen en stimuleren ideeën en innovaties

Wat verwachten wij van onze deelnemers?

 • Je onderschrijft de uitgangspunten van de SIVV
 • Je vertegenwoordigt waar mogelijk en/of gewenst de SIVV (je krijgt daarvoor als deelnemer van ons innovatienetwerk uiteraard op naam gestelde visitekaartjes)
 • Je neemt actief deel aan de diverse activiteiten en meetings
 • Je draagt 5% commissie af voor orders uitgevoerd onder de vlag van SIVV (deze is in overleg over de gehele omzet of over de uurprijs)
 • Je draagt 3% commissie af aan orders ontstaan door toedoen van SIVV
 • Je levert hiervoor een jaarlijkse financiële bijdrage van € 500 excl. BTW.

Enthousiast geworden voor deelname? Meld je aan!

Je kunt je direct aanmelden via het aanmeldingsformulier.  Zodra jij je gegevens hebt verzonden, ontvang je van ons een bevestigingsmail. Wij verzoeken je dan tevens je periodieke deelnemersbijdrage aan ons over te maken. Zodra dit is gebeurd, maakt u deel uit van het SIVV-netwerk van veiligheidsprofessionals. Jouw speciale SIVV visitekaartjes ontvang je zo spoedig mogelijk daarna van ons. Wij hopen jou te ontmoeten!