SIVV is continu bezig met het uitvoeren van diverse opdrachten voor diverse opdrachtgevers. Hieronder vindt u een kleine opsomming van enkele recente en spraakmakende projecten.

SafetySense: eenvoudig DBK info voorhanden

Twee brandweerregio’s hebben aan SIVV gevraagd het maken-beheren-serveren van de Digitale Bereikbaarheids Kaart simpeler en goedkoper te maken.

Daarvoor zijn drie redenen:

  1. De huidige applicatie ontwikkelingen op tablets en IPads hebben de ontwikkelingen met de traditionele MDT’s ingehaald;
  2. De huidige software is ingewikkeld en de MDT’s zijn zwaar en onhandig;
  3. De prijzen zijn te hoog voor de bezuinigende overheid geworden.

SIVV geeft advies aan de brandweerregio’s en de ontwikkelaar van de Apps en de datawarehousing binnen het CMS (content management systeem).
In 2013 is het eerste operationeel prototype van SafetyCloud, zoals het toen heette, in twee pilot brandweerregio’s getest. Deze versie naar tevredenheid opgeleverd en is versie 1.1 gereed gekomen.

Ondertussen heeft SIVV niet stil gezeten. Samen met ontwikkelaar Delite is SafetyCloud doorontwikkeld en heet het nu SafetySense omdat het aantal functionaliteiten zijn uitgebreid. Neem contact op voor meer informatie en wat SafetySense voor uw organisatie kan betekenen.

‘De toekomst van een veilige samenleving’

Begin 2018 is het boek ‘De toekomst van een veilige samenleving’ verschenen. Dit was de eerste van de ‘Na Vandaag’ reeks. Een groot aantal gerenommeerde auteurs uit het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en maatschappelijk organisaties geven in 45 essay’s hun visie op het begrip ‘toekomstige veiligheid’.

‘Na Vandaag’  presenteert een andere en prikkelende kijk op wat veiligheid in de nabije toekomst voor ons als individu en samenleving kan gaan betekenen.

De initiatiefnemers van het boek zien toepassingen in het onderwijs als les en leerstof en bij het uitwerken van scripties en cases. Binnen de overheid zien zij mogelijkheden voor politieke agendavorming. Het bedrijfsleven, niet alleen binnen het veiligheidsdomein, kan aan de hand van de essays innoverende ontwikkelingen starten. De essays zijn een prima basis om onderzoeksvragen te formuleren op welke wijze toekomstige veiligheid vorm kan krijgen.

Klik hier om dit uniek en inspirerend boek te bestellen.

SIVV organiseert discussiebijeenkomsten, zoals een pastapraat, met auteurs van “Na Vandaag’. Vraag naar de mogelijkheden.

HopSecure / FireBee voor fysieke veiligheid

In gesprekken met diverse brandweren bleek dat de dekking van het communicatiesysteem C2000 in gebouwen bijna onmogelijk is met alle gevaren van dien. SIVV nam de handschoen op en heeft onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van ZigBee voor de fysieke veiligheid van hulpverleners. Het systeem kreeg de naam FireBee en de commerciële toepassing HopSecure. De resultaten waren zeer bemoedigend en leerzaam. Onder andere de regionale omroep Brabant10 berichtte hierover.

Uitzending Brabant10 13 juli
Video Fontys Hogeschool
Animatie FireBee


Uit de resultaten is het plan opgepakt om middelen te ontwikkelen onder de naam HopSecure. HopSecure is een innovatie op basis van het (wereldwijde gestandaardiseerde) netwerkprotocol ZigBee, om hulpverleners veiliger te laten werken. HopSecure omvat de volgende producten voor hulpverleners:
  • middelen waarmee snel de aard en omvang van de dreiging in een gebouw kan vaststellen
  • middelen waarmee in gebouwen gevolgd kan worden (track+trace)
  • middelen waarmee men zich kan oriënteren binnen gebouwen
  • een fall back systeem waarmee de hulpverlener kan communiceren bij uitval of niet werken van C2000


Naar aanleiding van de eerste resultaten van de testen uitgevoerd op het Veiligheid Oefencentrum in Tilburg zijn wetenschappers meer geïnteresseerd geraakt in ZigBee en de uitdagingen voor hulpverleners. Drie hogescholen, Fontys, Saxion en Avans, hebben speciale RAAK subsidie aangevraagd en ontvangen om verder studie uit te voeren. SIVV heeft hier een adviserende rol.

Het RAAK project FireBee liep van 1 februari 2012 tot en met 1 februari 2014 en heeft nu reeds zeer opmerkelijke resultaten opgeleverd. Deze resultaten zijn de basis voor verder ontwikkelingen in het praktich gebruik van ZigBee voor de hulpverlening. Op 30 mei 2013 tijdens een workshop werden de eerste experimenten getoond over het voeren van spraak over ZigBee. Nog nooit eerder was dit echt aangetoond, we kunnen hier spreken van een wereldprimeur.

Durftank

SIVV is, samen met betrokken Brabanders, organisaties en overheden, door de provincie Noord-Brabant gevraagd zitting te nemen in de durftank. Op basis van de stappen “dromen, denken, durven, doen”, ontleend aan creatieve processen, heeft de durftank de Omgevingsvisie mede vormgegeven. De stap van dromen naar denken werd gemaakt met de Verkenning. Aan de hand van dit startdocument, werd de volgende stap gezet van denken naar durven. Hiermee werd het formele startschot gegeven voor het ontwikkelen van de Omgevingsvisie. Vier keuzen staan hierbij centraal: focus, krachten bundelen, visie op visies en denken over doen. Zie voor meer informatie de website van de provincie Noord-Brabant.