SIVVPress

De Stichting Innovatie voor Veiligheid zet zich in voor de bevordering van veiligheid en het vergroten van de kennis daaromtrent. Dat is de reden dat SIVV in quadruple Helix verband, dus met onderwijs, overheid, ondernemers en omgeving, samenwerking zoekt. Om veiligheid meer onder de aandacht te brengen is SIVV sinds kort gestart met SIVVPress. SIVVPress is een uitgeverij van veiligheidspublicaties met het van, voor, door principe. Dat betekent dat de publicaties van de veiligheidswereld zijn, voor de veiligheidswereld is en dat het door de veiligheidswereld wordt gemaakt. Neem contact met ons op voor informatie hoe wij u zouden kunnen ondersteunen.

‘De toekomst van een veilige samenleving’

Begin 2018 is het boek ‘De toekomst van een veilige samenleving’ verschenen. Dit was de eerste van de ‘Na Vandaag’ reeks. Een groot aantal gerenommeerde auteurs uit het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en maatschappelijk organisaties geven in 45 essay’s hun visie op het begrip ‘toekomstige veiligheid’. “Na Vandaag’ is de eerste in een reeks veiligheidspublicaties.

‘Na Vandaag’  presenteert een andere en prikkelende kijk op wat veiligheid in de nabije toekomst voor ons als individu en samenleving kan gaan betekenen.

De initiatiefnemers van het boek zien toepassingen in het onderwijs als les en leerstof en bij het uitwerken van scripties en cases. Binnen de overheid zien zij mogelijkheden voor politieke agendavorming. Het bedrijfsleven, niet alleen binnen het veiligheidsdomein, kan aan de hand van de essays innoverende ontwikkelingen starten. De essays zijn een prima basis om onderzoeksvragen te formuleren op welke wijze toekomstige veiligheid vorm kan krijgen.

Klik hier om dit unieke en inspirerende boek te bestellen.

SIVV organiseert discussiebijeenkomsten, zoals een pastapraat, met auteurs van “Na Vandaag’. Vraag naar de mogelijkheden.

‘De toekomst van een leefbare stad’

Begin 2019 wordt het volgende boek in de ‘Na Vandaag’ reeks verwacht: ‘De toekomst van een leefbare stad’. Tegenwoordig is de behoefte aan meer innovatieve duurzame regionale en stedelijke ontwikkeling inmiddels breed geaccepteerd. Nieuwe ontwikkelingen en trends volgen elkaar in hoog tempo – een continue stroom van nieuwe principes, technische producten en toepassingen. Echter, er bestaat nog geen consistent begrip van de synergie die te halen is uit de combinatie van mogelijkheden en de kracht van een overkoepelende, integrale visie en de daarbij behorende prestatiecriteria en indicatoren. Vaak blijven goedbedoelde maatregelen en stappen ad hoc en geïsoleerd, waardoor de totale opbrengst suboptimaal en soms zelfs negatief kan uitvallen.

Een gezonde sociale en economische ontwikkeling is afhankelijk van bijvoorbeeld een goede, effectieve en veilige stedelijke structuur. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van stedelijke planning en bouwkunde, duurzame energie, sociale en economische processen, veiligheid en gezondheid, transport?

Interesse om door middel van een essay bij te dragen, neem dan contact op met ons.