Transport

Het domein Transport richt zich op veiligheidsvraagstukken in/op (lucht)havens en (vaar)wegen en andere transportmodaliteiten zoals railvervoer.

Actuele ontwikkelingen:

  • Vergroening en digitalisering havensector
  • Geopolitieke invloeden op nationale economie
  • Verduurzaming transportsector (electrisch vervoer)
  • Snellere levering en bezorging pakketten
  • Optimalisatie logistieke processen
  • Nieuwe vormen van vervoer (drones, tunnels etc)
  • Opkomst van blockchain
  • Intensiever gebruik en meer dichtslibben van wegennet, tunnels etc.
  • Toename ondergronds transport en combinaties met andere vervoermodaliteiten