Veiligheid

Het domein Veiligheid covert veiligheidsgebieden zoals brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing en sociale veiligheid, maar ook bijvoorbeeld verkeersveiligheid. Daarbij gaat het met name om de uitvoering van publieke (overheids)taken om verzorgings- en woongebieden duurzaam veilig in te richten. Ook is een goede en gezamenlijke voorbereiding door overheden en hulpdiensten op mogelijke incidenten van belang. Daarmee worden de schadelijke gevolgen voor de bevolking beperkt.

Actuele ontwikkelingen zoals:

  • bezuinigingen
  • professionalisering
  • heroriëntatie op taken
  • netwerksamenwerking
  • bevorderen zelfredzaamheid en veerkracht in de samenleving
  • verwarde personen
  • stigmatisering vluchtelingen