We werken altijd co-creatief, waarbij we graag vraag, aanbod, onderzoek & ervaring, alsmede gewenst gebruik laten samenkomen.

Ook werken we langs de TOP benadering; Veiligheid gaat vaak over een combinatie van techniek, organisatie(s) en processen/procedures.